Thermokachels op pellets
Thermokachels op pellets dienen voor de productie van warm water. Ook wel hydro pelletkachel genoemd. Ook pelletketels in het aanbod.

Pelletketels, thermokachels

Thermokachels , CV pelletkachels, Idro-kachels, pelletketels, Hydro pelletkachels dat zijn allemaal synoniemen die men gebruikt voor pelletkachels die warm water kunnen produceren.  Anno 2015komen de cv pelletketels meer en meer in beeld.  Immers een stookolieprijs van 0,94 cent (09/2012) ligt nog in het geheugen. Alsook de wetgeving is enorm verandert.
Denk maar aan de vereisten bij nieuwbouw en vereisten attesten bij wederverkoop.
Iedereen begint er zich bewust van te worden en is op zoek naar een alternatief.

Tip : Wist U dat bij 90 % van de verwarmingsinstallaties (gas en stookolie)slechts gemiddeld 50% van de mogelijkheden aangesproken wordt. (nvt voor kachels geplaatst in een massief passief woning)

 

 

--> Dit is dus een ideale situatie om een thermokachel mee aan te sluiten.  Op deze manier verspreidt U de geproduceerde warmte over de verschillende ruimtes in de woning.

De kamer waarin een thermokachel geplaatst wordt, wordt ook gedeeltelijk verwarmd door de stralingswarmte die de kachel uitstraalt. Toch een paar KW.  Bij een pelletketel is dit niet het geval.  Pelletketels staan meestal in een bergingsruimte.

Wat kan met een themokachel of pelletketel :

- eventueel koppelen met de bestaande radiatoren
- het warm water gebruiken voor de vloerverwarming
- het verwarmen voor sanitaire doeleinden
- op temperatuur brengen van een buffervat 

De thermokachels worden opgenomen in uw bestaande verwarmingssysteem maar ook in combinatie met een zonneboiler of warmtepompboiler met 2 of 3 panelen. 

Pelletketels Edilkamin

Hydro pelletkachel = thermokachel

Duurzaam stoken Economisch - ecologisch en handig !

 

Een thermokachel is een pelletkachel dewelke in de woonkamer kan staan zodat U een zichtbare vlam heeft.
Een gedeelte van het vermogen wordt in de ruimte afgeven in de vorm van stralingswarmte.

Uiteraard produceert deze kachel warm water dat overgezet kan worden naar je bestaande CV-installatie. 

Indien je woning goed geïsoleerd is volgens de huidige regels kan een thermokachel dit werk zelfs alleen aan.  Op deze manier heb je 2 voordelen :

- zichtbare vlam met stralingswarmte
- de volledige woning kan verwarmd worden met eventueel ook een sanitaire boiler

Er wordt wel steeds aanbevolen een buffervat te gebruiken.  Er zijn ook buffervaten met een geïntergreerde boiler.

Namelijk een kachel met een zichtbare vlam en gelijktijdig een toestel dat je radiatoren of convectoren kan voorzien van warm water. Eventueel zelfs je boiler opwarmen.  Wordt ook wel eens hydro pelletkachel genoemd.  In veel  gevallen is een buffervat noodzakelijk.

Wij onderscheiden 2 soorten thermokachels :

Toestellen met een warmtewisselaar
en
toestellen volledig omgeven door water.

1)  Een luchttoestel waarbij de warme lucht die in de kachel geproduceerd wordt via een warmtewisselaar omgezet wordt naar water dat in het verwarmingscircuit (de radiatoren) circuleert. Dit toestel is voorzien van een tangentiële ventilator, een ingebouwd expansievat en een ingebouwde circulatiepomp. Beperkt vermogen. Een gedeelte van het vermogen kan gestuurd worden naar het watercircuit, zoals bijvoorbeeld de radiatoren.

2)  Een volledig door water omgeven toestel. Hier wordt het water dat zich rondom het toestel bevindt en dus verhit wordt naar de radiatoren of een buffervat gestuurd. Standaard zijn deze thermokachels voorzien van een ingebouwd expansievat en circulatiepomp.

 

PELLETKETEL :

Bij een pelletketel is het toestel meestal niet voorzien van een expansievat en een circulatiepomp.  Deze dienen door je installateur afzonderlijk in de installatie gebruikt te worden.

Een pelletketel heeft een automatisch reinigingsgedeelte.  Hierdoor is het niet noodzakelijk wekelijks een reiniging van het toestel uit te voeren.

Het gebruik van een buffervat is niet noodzakelijk maar het kan soms wel interessant zijn voor pelletketels.